Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra
Jak przechowywać lek TADALIS - Printable Version

+- Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra (http://grafikowy.pl)
+-- Forum: Leki na potencję (http://grafikowy.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Cialis (http://grafikowy.pl/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Jak przechowywać lek TADALIS (/showthread.php?tid=1)Jak przechowywać lek TADALIS - admin - 11-14-2016

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze.  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie  przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.