Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jak przechowywać lek TADALIS
#1
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze.  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie  przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Reply


Messages In This Thread
Jak przechowywać lek TADALIS - by admin - 11-14-2016, 10:57 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)